LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SFZ (Slovenský futbalový zväz)
Pripomienka k: K čl. I (§ 68 ods. 5)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť príslušné ustanovenie v tom zmysle, aby v konečnom dôsledku rozhodlo o váhe športových odvetví alebo kategórií navrhnutých NŠZ ministerstvo školstva. To zabezpečí  vyššiu mieru objektivity ako keď uvedené váhy určujú NŠZ, ktoré môžu mať tendenciu prispôsobovať váhy s ohľadom na lepšie výsledky bez zohľadnenia parametrov stanovených zákonom, čo zároveň môže vyvolávať zbytočné polemiky medzi jednotlivými NŠZ.