LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SFZ (Slovenský futbalový zväz)
Pripomienka k: K čl. I (§ 66 ods. 2)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zamedziť duplicitné vedenie dvoch samostatných účtov na príjem verejných prostriedkov napr. podľa § 66 ods. 2 a § 66 ods. 3 zmenou znenia § 66 ods. 2.