LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SFZ (Slovenský futbalový zväz)
Pripomienka k: K § 9 ods. 7
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nahradiť slová “v registri” slovami “vo verejnej časti registra”, a to za účelom zjednodušenia možnej kontroly plnenia povinnosti ŠO podľa § 9  ods. 7 zákona o športe