LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SAZPŠ (Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov)
Pripomienka k: bod 15 - §77 odsek 2 písmená c) a d)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
bod 15 - §77 odsek 2 písmená c) a d) – navrhujeme zlúčenie písmen c) a d), pričom revidované znenie textu bude nasledovné: 
„c) vo výške najmenej 7% na národný športový projekt podľa §75 ods.4 a §75 ods.5,“

Zdôvodnenie: príspevky určené na zabezpečenie prípravy športovcov a zdravotne postihnutých športovcov zaradených do zoznamu športovcov a zdravotne postihnutých športovcov top tímu by mali byť alokované z jedného/identického „finančného balíka. Dané nastavenie financovania športovcov top tímu by tak flexibilnejšie dochádzalo reflektovať na potreby súvisiace s každoročne meniacim sa množstvom športovcov napĺňajúcich kritéria zaradenia do top tímu; a zároveň by tak predchádzalo akejkoľvek diskriminácií.