LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SFZ (Slovenský futbalový zväz)
Pripomienka k: K § 9 ods. 4
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na zvýšenú administratívnu a s tým spojenú finančnú záťaž malých športových organizácií a športových zväzov, navrhujeme zvýšenie limitu príjmov na povinnosť vykonania auditu účtovnej závierky a výročnej správy, a to aspoň na dvojnásobnú hodnotu oproti aktuálnemu zneniu.