LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 11. K čl. I (§ 4 ods. 6) - nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme slová „organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii“ nahradiť slovami „za športovú organizáciu registrovanú v informačnom systéme športu“.
 
Aktuálna definícia aktívneho športovca v § 4 ods. 6 zákona o športe: „Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“ nie je vyhovujúca.

Na základe tejto definície naši najlepší športovci-reprezentanti, ktorí súťažia a pripravujú sa v zahraničí a reprezentujú Slovensko na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, olympijských hrách a iných významných medzinárodných súťažiach (napríklad Sagan, Cibulková, Zuzulová, Vlhová) sa nepovažujú za aktívnych športovcov.
 
Táto pripomienka je zásadná.