LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 7. K čl. I bodom 17 až 19
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nahradiť slová „úplného stredného všeobecného vzdelania alebo“ slovami „úplného stredného všeobecného vzdelania v študijnom odbore strednej športovej školy alebo“. Toto spresnenie navrhujeme za účelom jednoznačnosti vyjadrenia toho, že musí ísť o dosiahnutie stredného všeobecného vzdelania na strednej športovej škole a nie na akomkoľvek gymnáziu.