LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 4. K čl. I bodu 10 (§ 75 ods. 3)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie novelizačného bodu 10 navrhujeme nahradiť týmto znením:

„10. V § 75 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) zabezpečenie úloh Slovenského paralympijského výboru a športovej činnosti osôb s príslušnosťou k Slovenskému paralympijskému výboru,

e) zabezpečenie športovej činnosti v rámci deaflympijského športu,

f) zabezpečenie športovej činnosti v rámci športu špeciálnych olympiád.“.“.
 
Navrhovanou zmenou sa zjednotí prístup k relevantným športovým organizáciám športu zdravotne postihnutých pôsobiacim na území Slovenskej republiky, ktorým štát priznal podľa zákonom ustanovených pravidiel štatút národnej športovej organizácie, ako aj k ich financovaniu.
 
Táto pripomienka je zásadná.