LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 2. K čl. I bodu 7 .§ 75 ods. 2 písm. c).
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhovaná zmena vytvára priestor pre netransparentné poskytnutie štátnych prostriedkov akejkoľvek športovej organizácii na akýkoľvek športový projekt, ktorý rámcovo spadá pod veľmi širokú definíciu verejného záujmu v športe a zároveň sa takýto projekt stane národným športovým projektom bez ohľadu na jeho skutočný dosah, keďže definícia znakov národného športového projektu nie je zákonom ustanovená.

Navrhujeme cieľ sledovaný dôvodovou správou dosiahnuť iba vylúčením národných športových organizácií, ktoré sú zahrnuté v samostatných národných športových projektoch podľa § 75 ods. 3.

Navrhujeme na konci súčasného znenia § 75 ods. 2 písm. c) pripojiť slová „v oblasti vysokoškolského športu, školského športu a športu pre všetkých“.

Táto pripomienka je zásadná.