LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPV (Slovenský paralympijský výbor)
Pripomienka k: v zákone 595.2003 §9 ods. 2 písmena ac)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nasledovné doplnenie v zákone 595/2003 §9 ods. 2 písmena  ac) odmien za dosiahnuté športové výsledky na významných podujatiach.
celé znenie:
595/2003 §9 ods. 2 písmena  ac)peňažné plnenie a nepeňažné plnenie poskytnuté z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a štátnych vyznamenaní, 59je) odmien za dosiahnuté športové výsledky na významných podujatiach.