LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPV (Slovenský paralympijský výbor)
Pripomienka k: § 75 ods.8
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Na základe tohtoročných dotácií na šport zdravotne postihnutých, si dovoľujeme predložiť návrh na prerozdelenie určenej výšky 1,64% na národný športový projekt podľa § 75 ods.8 :
§ 77 odsek 2 , písmeno g) navrhujeme upraviť:
1. 0,35 % na šport Špeciálnych olympiád pre Špeciálne olympiády Slovensko - Národná športová organizácia

2. 0,35 % na Deaflympijský šport pre Slovenský deaflympijský výbor - Národná športová organizácia

3. 0,94 % na šport zdravotne postihnutých. Príspevok sa poskytuje v štvrťročných splátkach prostredníctvom Slovenského paralympijského výboru.