LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPV (Slovenský paralympijský výbor)
Pripomienka k: §75 článok 4
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť:
  §75 článok 4 – „alebo národnej športovej organizácií“ a „alebo národná športová organizácia“, plné znenie po doplnení:
 Ministerstvo školstva poskytuje každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu. Výšku príspevku jednotlivým športovcom určí ministerstvo školstva podľa poradia športovcov zaradených do zoznamu športovcov top tímu. Príspevok sa poukazuje národnému športovému zväzu, alebo národnej športovej organizácií, ku ktorému ma športovec príslušnosť. Ak národný športový zväz, alebo národná športová organizácia stratia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, ministerstvo školstva poukáže príspevok športovcovi.