LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Holko, Ján, Dr.
Pripomienka k: § 59a ods. 1 písm c. v spojení s § 19 až 23
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujem upraviť podmienky uznania za národnú športovú organizáciu v § 59, ods. 1 tak, aby sa plnenie podmienky podľa písm. c/ nevyžadovalo vo vzťahu k ustanoveniam § 19 až 23, ktoré sú vzhľadom na zameranie, ciele a osobitosti národných športových organizácií, nevykonateľné. Napr. v § 19, ods. 3. V prípade Asociácie športu pre všetkých SR nie je možné aplikovať ani jednu z dvoch možností, lebo ide o združenie národných zväzov športu pre všetkých a nie fyzických osôb. Problematické sú aj ustanovenia v § 19, písm. e/ a g/