LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.)
Pripomienka k: K čl. I bodu 10 (§ 75 ods. 3)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme uviesť písmená d) až f) v tomto znení:
d) zabezpečenie úloh Slovenského paralympijského výboru a športovej činnosti osôb s príslušnosťou k Slovenskému paralympijskému výboru,
e) zabezpečenie športovej činnosti v rámci deaflympijského športu.
f) zabezpečenie športovej činnosti v rámci športu špeciálnych olympiád.