LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: UčPS (Učená právnická spoločnosť, o. z.)
Pripomienka k: K čl. I bodu 7 .§ 75 ods. 2 písm. c).
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhovaná zmena vytvára priestor pre netransparentné poskytnutie štátnych prostriedkov akémukoľvek subjektu na akýkoľvek športový projekt, ktorý rámcovo spadá pod definíciu verejného záujmu v športe a zároveň sa takýto projekt stane národným športovým projektom bez ohľadu na jeho skutočný dosah, keďže zákonná definícia jeho znakov nie je ustanovená. Navrhujeme cieľ sledovaný dôvodovou správou dosiahnuť vylúčením národných športových organizácií, ktoré sú zahrnuté v samostatných národných športových projektoch.
Navrhujeme na konci pripojiť slová “v oblasti vysokoškolského športu, školského športu a športu pre všetkých”.