LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOV (Slovenský olympijský výbor)
Pripomienka k: § 75 ods. 4 zákona č. 440.2015 Z. z.
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. navrhujeme slová v tretej vete “národnému športovému zväzu, ku ktorému ma športovec príslušnosť” nahradiť slovami “Slovenskému olympijskému výboru” a v štvrtej vete slová “národný športový zväz” nahradiť slovami “Slovenský olympijský výbor”.