LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOV (Slovenský olympijský výbor)
Pripomienka k: celému materiálu
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Ako najväčšia športová organizácia v Slovenskej republike, združujúca najviac subjektov športového hnutia a zabezpečujúca účasť športových reprezentantov na najväčšom svetovom športovom podujatí navrhujeme predložený materiál stiahnuť a prepracovať, nakoľko navrhované ustanovenia vychádzajú z nepodložených matematických pomerov a dát a zásadným spôsobom bez jasnej argumentácie zasahujú do financovania vrcholového športu a športu zdravotne znevýhodnených. Nie je nám jasné ako predkladateľ návrhu prišiel k týmto údajom, navyše bez žiadnej odbornej diskusie so športovým hnutím, ktorého sa takýto návrh podstatne dotýka a zasahuje do jeho činnosti. Absencia dialógu s dotknutými stranami je v absolútnom rozpore s Vládou SR schváleným Akčným plánom Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017-2019.
Uvedený materiál navrhujeme stiahnuť rovnako z dôvodu, že absolútne nereflektuje a nerieši aktuálne aplikačné problémy zákona o športe, ktoré trápia národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové kluby a samotných športovcov.