LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame, aby novela zákona riešila daňovo-odvodové zaťaženie športovcov, z dôvodu, že od 01.01.2019 dôjde k plnému daňovo-odvodovému zaťaženiu klubov a hráčov, čoho dôsledkom bude zníženie konkurencieschopnosti slovenského športu.