LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli odporúčame vypustiť písmeno "á" na konci každej strany.