LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I bodom 17 až 19
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zlúčiť novelizačné body 17 až 19. Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka.