LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K celému materiálu
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame upraviť písanie značky percenta „%“, t. j. značka percenta „%“ sa píše za číselnou hodnotou, od ktorej sa oddeľuje medzerou. 
Odôvodnenie: Ide o zosúladenie s STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.