LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: k návrhu zákona všeobecne
Dátum vytvorenia: 20.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
ZMOS k predloženému návrhu zákona nemá žiadne zásadné pripomienky.