LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DVS (Deaflympijský výbor Slovenska)
Pripomienka k: K rozdeľovaniu príspevku medzi organizácie zdravotne postihnutých
Dátum vytvorenia: 19.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pri prezentácii zákona o športe bolo deklarované, že tento bude vytvárať lepšie podmienky na podporu športu a to na základe jasných, jednoznačných a transparentných kritérií. I po prijatí zákona o športe bolo verejne prezentované, že tento zákon vytvára podmienky pre všetky športové organizácie na Slovensku, ktorých športová činnosť bude financovaná na základe stanovených jednoznačných kritérií. 
        V športe „zdravých“ športovcov sú pritom v zákone stanovené jednoznačné kritériá (v prílohe č. 3) na základe ktorých majú byť jednotlivým športovým zväzom poskytované finančné príspevky na ich činnosť. V športe zdravotne postihnutých to však tak nie je! Podpora športu zdravotne postihnutých športovcov nie je založená na vôbec žiadnych kritériách a zo samotného zákona o športe nie je jasné na akom základe a prečo sa tej ktorej organizácii zdravotne postihnutých športovcov bude poskytovať určitá konkrétna výška príspevku na jej činnosť. V tejto veci sa domnievame, že šport zdravotne postihnutých športovcov by mal mať taktiež určené jednoznačné a transparentné pravidlá na určenie výšky poskytovaného príspevku pre športové organizácie zdravotne postihnutých športovcov, aby tak ako u zdravých športovcov boli tieto motivačným kritériom na rozširovanie športu a v rámci reprezentácie Slovenskej republiky na dosahovanie čo najlepších športových výsledkov. Ustanovenie §77 ods. 2 písm. g) rieši iba celkovú výšku príspevku pre šport zdravotne postihnutých avšak ďalej už nie sú stanovené vôbec žiadne kritériá na základe ktorých by sa takýto príspevok rozdeľoval medzi organizácie zdravotne postihnutých športovcov. Takéto kritériá by sa preto mali do novely zákona dopracovať.