LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke zlučiteľnosti
Dátum vytvorenia: 18.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V zmysle zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, ktoré sú účinné od 1. júna 2018 došlo k zmenám v prílohe č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky t.j. v doložke zlučiteľnosti. Z tohto dôvodu navrhujeme upraviť doložku zlučiteľnosti v zmysle prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky účinnej od 1. júna 2018.