LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 18.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme odstrániť písmeno „á“ na konci každej strany vlastného materiálu. Taktiež navrhujeme odstrániť písmeno „á“ na začiatku všeobecnej aj osobitnej časti dôvodovej správy.