LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K vlastnému materiálu – Čl. I bod 15
Dátum vytvorenia: 18.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby sa v Čl. I na konci novelizačného bodu 15 doplnili úvodzovky a bodka. Legislatívno-technická pripomienka.