LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K vlastnému materiálu – Čl. I
Dátum vytvorenia: 18.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V úvodnej vete Čl. I navrhujeme za slovami „zákona č. 354/2016 Z. z.“  nahradiť slovo „a“ čiarkou a za slová „zákona č. 335/2017 Z. z.“ doplniť novelu zákona č. 117/2018 Z. z..