LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K vlastnému materiálu – Názov právneho predpisu
Dátum vytvorenia: 18.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Názov právneho predpisu navrhujeme upraviť v zmysle bodu 18. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky.