LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 16.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V úvodnej vete čl. I je potrebné za slovami „č. 354/2016 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „č. 335/2017 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“.