LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I body 17 až 19
Dátum vytvorenia: 12.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Body 17 až 19 odporúčame zlúčiť do jedného bodu s týmto znením: "V § 83 ods. 4 písm. a), ods. 5 písm. a ) a ods. 6 písm. a) sa za slovo "získaním"...".