LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Vlastný materiál
Dátum vytvorenia: 12.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Slová "Návrh zákona" pod slovom "Návrh" na začiatku prvej strany odporúčame nahradiť slovom "Zákon". 

Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka.