LP/2018/185 Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 14641/2018-4210-17517
Podnet: bod B.5 uznesenia vlády SR č. 111 z 1. marca 2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/185
Dátum začiatku MPK: 04.04.2018
Dátum konca MPK: 17.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.04.2018
Ukončenie štádia: 04.04.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.04.2018
Ukončenie štádia: 17.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 18.04.2018
Ukončenie štádia: 18.06.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)