LP/2018/174 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: KM-OBL-90/2018
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu potreby nadobudnutia účinnosti predkladaného návrhu zákona 30. júna 2018
Posledná zmena: 25.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/174
Dátum začiatku MPK: 03.04.2018
Dátum konca MPK: 11.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia: 03.04.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.04.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)