LP/2018/17 H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 8352/2017-ST1
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/17
Dátum začiatku MPK: 12.01.2018
Dátum konca MPK: 25.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 25.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 12.03.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)