LP/2018/160 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
Legislatívna oblasť: Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MK-2115/2018-310/5489
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky 573/2017 z 13.12.2017 Uznesenie vlády Slovenskej republiky 111/2018 z 14.3.2018
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Transpozičná lehota na prebratie smernice EÚ.
Posledná zmena: 24.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/160
Dátum začiatku MPK: 21.03.2018
Dátum konca MPK: 29.03.2018
Novelizované predpisy: 145/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

167/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

185/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.03.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.03.2018
Ukončenie štádia: 29.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.03.2018
Ukončenie štádia: 09.04.2018
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 17.04.2018
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 17.04.2018
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)