LP/2018/152 Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Žilina, Rimavská Sobota, Sabinov a Banská Štiavnica

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/002896
Podnet: Uplatnenie náhrad výdavkov za záchranné práce podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/152
Dátum začiatku MPK: 15.03.2018
Dátum konca MPK: 28.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.03.2018
Ukončenie štádia: 15.03.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.03.2018
Ukončenie štádia: 28.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)