LP/2018/147 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z návrhu uznesenia vlády SR žiadame vypustiť úlohu B.3. pre ministra financií z dôvodu, že príprava návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 sa bude realizovať až v roku 2019. Zásadná pripomienka.