LP/2018/147 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2) Kap. 2.7.2 - odporúčame doplniť zmienku o aplikácii EÚ iniciatívy WiFi4EU/WiFi4SR 
Odôvodnenie: spresnenie textu