LP/2018/147 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok