LP/2018/147 Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 5.0) v súvislosti s úpravou výkonnostného rámca

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Obal materiálu do MPK
Na obale je uvedený neaktuálny dátum predloženia „9. augusta 2017", navrhujeme upraviť.