LP/2018/12 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušujú niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07247/2018/SCDPK/27611-M
Podnet: § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/12
Dátum začiatku MPK: 15.01.2018
Dátum konca MPK: 02.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 02.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.02.2018
Ukončenie štádia: 22.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.04.2018
Ukončenie štádia: