LP/2018/11 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Cestná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07247/2018/SCDPK/27608-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/11
Dátum začiatku MPK: 15.01.2018
Dátum konca MPK: 02.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.01.2018
Ukončenie štádia: 15.01.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 02.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.02.2018
Ukončenie štádia: 22.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia: 11.04.2018
Začiatok štádia: 17.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.04.2018
Ukončenie štádia: 23.04.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.04.2018
Ukončenie štádia: