LP/2018/108 Zákon Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 9986/2018-M_OPVA
Podnet: MPSVR SR
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.04.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/108
Dátum začiatku MPK: 20.02.2018
Dátum konca MPK: 12.03.2018
Novelizované predpisy: 447/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.02.2018
Ukončenie štádia: 20.02.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.02.2018
Ukončenie štádia: 12.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.03.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Začiatok štádia: 13.04.2018
Ukončenie štádia: 24.04.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia: 25.04.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 25.04.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)