LP/2018/107 Návrh Kandidatúry Slovenskej republiky na predsedníctvo Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na ministerskej úrovni v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 038599/2018-OMEO
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom žiadosti o skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v trvaní šiestich dní je záujem o čo najrýchlejšie oficiálne predloženie kandidatúry SR na predsedníctvo Rady OECD na ministerskej úrovni a s tým súvisiaci začiatok príprav ministerského zasadnutia Rady OECD v Paríži.
Posledná zmena: 29.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/107
Dátum začiatku MPK: 14.03.2018
Dátum konca MPK: 21.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.02.2018
Ukončenie štádia: 13.03.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia: 21.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.03.2018
Ukončenie štádia: 29.03.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)