LP/2018/102 Návrh na podpis Protokolu o pristúpení vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska k Dohovoru o vybudovaní a prevádzkovaní Európskeho zariadenia röntgenového lasera na voľných elektrónoch (European X-Ray Free Electron Laser Facility)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2018/2905:1-26C0
Podnet: Iniciatívny materiál vyplývajúci z nóty Ministerstva zahraničných vecí Nemeckej spolkovej republiky č. 460.01 XFEL-Vertrag GBR z 12. septembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného postupu je skutočnosť, že akt podpisu Protokolu je naplánovaný na 19. marca 2018 a súčasne musia byť po schválení materiálu vo vláde SR ešte zabezpečené ďalšie súvisiace procedurálne úkony (plná moc pre veľvyslanca Slovenskej republiky v Nemecku na podpis protokolu).
Posledná zmena: 12.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/102
Dátum začiatku MPK: 05.03.2018
Dátum konca MPK: 09.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.02.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 09.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)