LP/2017/951 Opatrenie Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 12.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doložku vybraných vplyvov doplniť o špecifikáciu vplyvov na informatizáciu spoločnosti a vplyvov na rozpočet verejnej správy.
Navrhované zmeny jednotlivých štandardov v informačných systémoch verejnej správy si vyžadujú v prostredí informačného systému registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „register trestov“) analýzu v súčinnosti s jednotlivými dodávateľmi IT. Pre nedostatok času na podrobnejšiu analýzu zasielame odhadovaný dopad navrhovaných zmien na systémy a elektronické služby registra trestov v nasledovnom rozsahu:

1. Kapitálové výdavky registra trestov, Validácia dátových prvkov v elektronických  formulároch pre centrálny model údajov podľa § 49 opatrenia, ÚSILIE: 5MDs Formuláre, SADZBA: 560,00 eur bez DPH/MD, ODHAD SPOLU: 3 360,00 eur s DPH.
2. Kapitálové výdavky registra trestov, Úpravy/rozšírenie dátovej schémy pre vybavovanie žiadostí o výpis/odpis registra trestov tak, aby bola v zhode s národnými ontológiami podľa jazyka Web Ontology Language podľa § 13 ods. f) opatrenia, ÚSILIE: 60MDs IS EOO, SADZBA: 560,00 eur bez DPH/MD, ODHAD SPOLU: 40 320,00 eur s DPH.
3. Kapitálové výdavky registra trestov, Doplnenie dátových prvkov identifikátorov pomocou centrálneho modelu údajov podľa § 51 písm. f) opatrenia, ÚSILIE: 5MDs Datasety, SADZBA: 560,00 eur bez DPH/MD, ODHAD SPOLU: 3 360,00 eur s DPH.
4. Kapitálové výdavky registra trestov, príloha č. 3 Štandard pre elektronické formuláre, analýza, úprava formulárov, dátových kontajnerov a podobne v zmysle štandardu, ÚSILIE: 60MDs Formuláre, SADZBA: 560,00 eur bez DPH/MD, ODHAD SPOLU: 40 320,00 eur s DPH.
Spolu kapitálové výdavky: 87 360,00 eur s DPH.

Bežné výdavky registra trestov, podpora novej funkcionality vybudovanej pomocou vyššie uvedených kapitálových výdavkov (15 % z ceny), ODHAD SPOLU: 13 104,00 eur s DPH ročne.
Táto pripomienka je zásadná.