LP/2017/948 Metodika pre spoločné postupy a podporu, prevencie a pripravenosti organizácie pre systematické zabezpečenie informačnej bezpečnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 1220/2017/oLŠISVS-8
Podnet: Úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 51/17
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/948
Dátum začiatku MPK: 20.12.2017
Dátum konca MPK: 12.01.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)