LP/2017/92 Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017 – 2046

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Príroda a krajina
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 3047/2017-6.1
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.04.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/92
Dátum začiatku MPK: 10.02.2017
Dátum konca MPK: 23.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 10.02.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.02.2017
Ukončenie štádia: 23.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.02.2017
Ukončenie štádia: 28.04.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.04.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)