LP/2017/910 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2018 až 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEKRO-48-87/2017-OdVOSaOP
Podnet: Bod B.3. uznesenia vlády SR č. 48 z 25. januára 2017
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/910
Dátum začiatku MPK: 12.12.2017
Dátum konca MPK: 27.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.12.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)