LP/2017/908 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 775)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Pripomienka k: čl. I. bod 6 (§ 23a ods. 3 písm. h)) a čl. I. bod 8 (§ 23a ods. 4 písm. a)) paragrafového znenia
Dátum vytvorenia: 21.12.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Nakoľko je Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov v zmysle § 23a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 596/2003 Z. z.“) verejným registrom, s poukazom na zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme, aby sa nevyžadovalo v § 23a ods. 3 písm. h) zákona č. 596/2003 Z. z. uvedenie rodného čísla riaditeľa školy alebo školského zariadenia a v § 23a ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. uvedenie rodného čísla zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom fyzická osoba.